Duikschool de Dijk

DAN Europe is het grootste, internationale netwerk van duikers en deskundigen die samen de duikveiligheid promoot!

De cursussen zijn ontwikkeld door een team van medische en educatieve specialisten en zijn internationaal erkend.

DAN training is erop gebaseerd dat de cursist opgeleid wordt binnen hun eigen kennen en kunnen.

Dit houdt in dat tijdens de cursus er voldoende aandacht is voor theorie en praktijk om ervoor te zorgen dat de cursus met zelfvertrouwen afgerond kan worden om in geval van nood snel en efficient op te treden.


Basic Life Support

Ontwikkeld voor iedereen die BLS technieken wil leren, zoals het veilig stellen van de ademweg, stabiele zijligging, reanimatie, maar ook extra vaardigheden die toegepast kunnen worden bij verslikking, bloedingen en shock.

Cursusduur: 4-5 uur


Automated External Defibrillation

Tegenwoordig hangen er steeds meer AED kasten rondom gebouwen om te gebruiken in geval van nood. Maar hoe werkt een AED? Leer hulp te verlenen bij een hartstilstand met behulp van een AED. In deze cursus wordt o.a. behandeld: Het herkennen van een hartstilstand en het werken met een AED.

Cursusduur: 3-4 uur


Peadiatric BLS & AED

De Peadiatric BLS module leert je BLS technieken toe te passen bij baby's en kinderen. Je leert alles over de oorzaken van hartinfarct bij kinderen en hoe je hulp verleent bij verslikking. De Peadiatric AED module leert je een AED te gebruiken bij baby's en kinderen met gebruik van kinder AED pads en de juiste plaatsing hiervan.

Cursusduur: 3-4 uur


First Aid

Deze cursus leert je hoe ziekte en verwondingen te beoordelen, verbandtechnieken, spalken en andere noodprocedures. Deze cursus is gericht op iedereen die in geval van nood, hulp wil verlenen.

Cursusduur: 8-10 uur


Oxygen First Aid For Scuba Diving Injuries

Leer duikongevallen te herkennen en eerste hulp met zuurstof toe te dienen. Je leert een zuurstofset goed weten te gebruiken, kunnen monteren, demonteren en alle onderdelen ervan kunnen gebruiken.

Cursusduur: 4 uur


On Site Neurological Assesment for Divers

Deze cursus leert je het uitvoeren van een neurologische beoordeling die nodig is om te helpen bij het evalueren van een mogelijk gewonde duiker. De informatie opgedaan tijdens deze beoordeling kan helpen een duiker te overtuigen van de noodzaak voor zuurstof eerste hulp.

Cursusduur: 2-3 uur


Advanced Oxygen First Aid

Een gevorderde cursus die gekwalificeerde DAN Oxygen Providers leert hulp te verlenen aan een niet ademende gewonde duiker met behulp van een beademingsautomaat en beademingsballon. Je leert nog meer over zuurstof en waarom zuurstof belangrijk is bij het reanimeren.

Cursusduur: 4 uur


First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

Je leert om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen. Ook leer je om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

Cursusduur: 3-4 uur


Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

Deze cursus is bedoelt om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl met op de ambulance wacht en/of transport naar de dichtstbijzijnde kliniek organiseert.

Cursusduur: 3-4 uur